zdegradować


zdegradować
zdegradować {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}degradować {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zdegradować — dk IV, zdegradowaćduję, zdegradowaćdujesz, zdegradowaćduj, zdegradowaćował, zdegradowaćowany «dokonać degradacji; przenieść kogoś ze stanowiska wyższego na niższe, pozbawić kogoś stanowiska, stopnia służbowego lub godności» Zdegradować oficera… …   Słownik języka polskiego

  • degradować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, degradowaćduję, degradowaćduje, degradowaćany {{/stl 8}}– zdegradować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} karnie przenosić kogoś na stanowisko niższe, karnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spsieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIIa, spsieję, spsieje, spsiał, spsieli, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zejść na psy, zdegradować się, podupaść, zmarnieć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Inteligencja spsiała w PRL u. Pod wpływem telewizji nasze poczucie humoru… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień